Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

Lien Seynaeve, Holistic Care, hecht het grootste belang aan de privacy van zijn gebruikers. Wij begrijpen dat jouw vertrouwen ons belangrijkste kapitaal is. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website www. lienseynaeve.be (hierna genoemd de “Website”).

Je kan onze site bezoeken, informatie inwinnen over onze diensten zonder jouw persoonlijke gegevens te vermelden.

Online aankopen

Wanneer je een bestelling wil plaatsen, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Lien Seynaeve, Holistic Care, maakt voornamelijk gebruik van cookies om jouw surfervaring op de Website te analyseren. Alle gegevens die Lien Seynaeve, Holistic Care, haalt uit haar cookies zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de klantenervaring op de Website te begrijpen met als doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze Website te verbeteren. Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Derden

Lien Seynaeve, Holistic Care, zal jouw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de diensten door Lien Seynaeve, Holistic Care, en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat Lien Seynaeve, Holistic Care, in dit kader jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om jouw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Lien Seynaeve, Holistic Care, jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Lien Seynaeve, Holistic Care, hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

In alle overige gevallen zal Lien Seynaeve, Holistic Care, jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor jouw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van jouw persoonsgegevens.

Wijziging persoonsgegevens

Elke gebruiker heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te (laten) verwijderen.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je steeds contact opnemen:

Lien Seynaeve, Holistic Care
Kasteelstraat 59
8792 Desselgem
Belgium

Tel: +32 (0)479 833 110
BTW: BE0533.612.713
Mail: lien.seynaeve@telenet.be