Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Lien Seynaeve, Holistic Care.
Contactpersoon: Lien Seynaeve
Adres: Kasteelstraat 59, 8792 Desselgem, België
Telefoon: + 32 479 833 110
E-mail: lien.seynaeve@telenet.be  
 

Deze voorwaarden beschrijven de algemene voorwaarden waaronder je onze website en diensten zoals aangeboden door ons mag gebruiken. Deze website biedt bezoekers informatie, de mogelijkheid om producten aan te kopen, en online behandelingen te boeken. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website en onze diensten, stem je ermee in dat je deze Voorwaarden heb gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

Commerciële voorwaarden

Wanneer je een item koopt, stem je ermee in dat (i) je verantwoordelijk bent voor het lezen van de volledige itemlijst voordat je een toezegging doet om het te kopen; (ii) je een juridisch bindend contract aangaat om een item te kopen wanneer je je ertoe verbindt een item te kopen en je voltooit het betalingsproces bij het betalen.

De prijzen die wij rekenen voor het gebruik van onze diensten / producten staan vermeld op de website. We behouden ons het recht voor om onze prijzen voor weergegeven producten op elk moment te wijzigen en om prijsfouten te corrigeren die per ongeluk kunnen optreden.

Retourneren en terugbetalen

Voor elk ongeopend en onbeschadigd product, kun je het simpelweg retourneren met de meegeleverde verpakking en het aankoopbewijs binnen 14 dagen na de datum waarop je het product hebt ontvangen. Dan zullen we omruilen of een terugbetaling aanbieden op basis van de oorspronkelijke betaalmethode.

Behoud van recht om aanbod te wijzigen

​We kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, de diensten wijzigen; stoppen met het leveren van diensten of grenzen stellen aan diensten. We kunnen de toegang tot de diensten permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, of zonder reden.

Eigendom van intellectueel eigendom, auteursrechten en logo’s

​De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Lien Seynaeve of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

​De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Lien Seynaeve, Holistic Care, levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Lien Seynaeve, Holistic Care, de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Lien Seynaeve, Holistic Care, kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren via lien.seynaeve@telenet.be.

​De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Lien Seynaeve, Holistic Care, geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Lien Seynaeve, Holistic Care, kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

​De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Lien Seynaeve, Holistic Care, verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil is enkel het gerechtelijk arrondissement, waaronder de maatschappelijke zetel van Lien Seynaeve, Holistic Care, valt, bevoegd.